#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

مي¬موسا (Mimosa) و کاسي (Cassie)

گلهاي بهشتي، پرزدار و شيرين گياه مي¬موسا، شکل آبنبات هستند و سرشار از رايحه¬ي بچگي و آغوش پر مهر مادر مي¬باشند.
مي¬موسا معجزه طبيعت است، درختي با ظاهري بي¬نظير و با رايحه¬اي که همتا ندارد.
ممکن است بارها توپ¬هاي کوچک زرد¬رنگي که از يک شاخه¬ي سبز برگدار جوانه زده¬اند را در گلفروشي-ها ديده باشيد و فکر کنيد گل¬هاي مي¬موسا هستند، اما مي¬موساهاي واقعي شکوفه¬هاي زرد رنگ ندارند، آنها اقاقيا هستند، گياهي که رايحه¬ي کاسي از آن بدست مي¬آيد ، اگرچه هر دوي اين گياهان جز يک خانواده هستند.

#

اقاقيا يک گياه گل¬دار رمزآلود با ترکيباتي پاک و بسته به ملايمت و گرمي انسانها متفاوت است ، در عين اينکه اگر به آن توجه کافي شود با ترکيب و شکل دوست داشتني خود آرامش دهنده است. بسياري از گل¬هاي خانواده اقاقيا معطر هستند اما فقط چند گونه از آنها مانند اقاقياي دِکورنس¬وار (Decurens Var) و ديل¬باتا (Dealbata) و اي¬فارنسيانا (A.Farnesiana) درصنعت عطرسازي استفاده مي¬شوند که البته از نوع دوم بيشتر استفاده مي¬شود.
گل کاسي از بوته¬ي گياه اقاقياي فارنسيانا بدست مي¬آيد و اسم خود را از ويلافارنس (Villa Farense) گرفته است.(جايي که اين گياه نيمه گرمسيري به¬دلايل آرايشي بهداشتي به آنجا منتقل و کاشت شده بود) اين گياه بعد از آقاي اُدُردو¬فارنس (Ordeardo Farnese) به اين نام ناميده شد.

#

اين شخص¬ از يک خانواده¬ي برجسته¬ي ايتاليايي بود و تحت حمايت الساندرو فارسن (ديپلمات ايتاليايي) قرار داشت . وي در رُم و در قرنهاي شانزدهم و هفدهم از اولين باغ¬ خصوصي اروپايي موجود يعني باغ¬هاي فارنس در کارپارولا (Carparola) نگهداري ميکرد و بعدها بخاطر وارد کردن اقاقيا به ايتاليا از حوزه¬ي درياي کارائيب و امريکاي مرکزي مشهور شد. از آن پس اين اسم بر روي اين گياه باقي ماند.
کاسي يکي از مرموز¬ترين اسانس¬هاست. غلظت عسلي¬اش يادآور يک فرق جزئي با گياه انيسون است . اين گياه بطور طبيعي و بصورت مستقل پيدا شده است و همانند اميد داشتن به وعده¬ي نور آفتاب بعد از يک رگبار بهاري است.

#

عطر فارنسيانا کرون(Caron’s Fornesianal) شايد کامل¬ترين اصطلاح در فرم کلاسيک باشد؛ مربايي ، پودري ، گسترده و داراي ظرافت با طعم بادام.
دو نوع مي¬موسا بسيار رايج و فراوانند. اقاقياي پي¬سان¬تا (Pycnantha) (که به معناي گل¬هاي انبوه) است. و گياهي گلدار از استراليا است و اقاقياي ديل¬باتا (چير) که نوع مشابه ديگري است و اغلب هديه داده مي¬شود.
به نوعي ديگر که مي¬موسا پوديکا (Pudica) نام دارد گياه خجالتي مي¬گويند، چون وقتي به آن دست بزنيد برگهايش را به سمت داخل مي¬بندد . از نظر تکنيکي مي¬توان مي¬موسا را از انواع خيلي بزرگ اقاقيا تشخيص داد چون گل¬هايش داراي ده يا کمي کمتر پرچم است.

#

اين شخص¬ از يک خانواده¬ي برجسته¬ي ايتاليايي بود و تحت حمايت الساندرو فارسن (ديپلمات ايتاليايي) قرار داشت . وي در رُم و در قرنهاي شانزدهم و هفدهم از اولين باغ¬ خصوصي اروپايي موجود يعني باغ¬هاي فارنس در کارپارولا (Carparola) نگهداري ميکرد و بعدها بخاطر وارد کردن اقاقيا به ايتاليا از حوزه¬ي درياي کارائيب و امريکاي مرکزي مشهور شد. از آن پس اين اسم بر روي اين گياه باقي ماند.
کاسي يکي از مرموز¬ترين اسانس¬هاست. غلظت عسلي¬اش يادآور يک فرق جزئي با گياه انيسون است . اين گياه بطور طبيعي و بصورت مستقل پيدا شده است و همانند اميد داشتن به وعده¬ي نور آفتاب بعد از يک رگبار بهاري است.