#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

ستاره¬ي دريايي

Starfish که با نام ستاره¬ي دريايي هم معروف است ، حيوان دريايي و از خانواده¬ي ستاره¬هاي دريايي (Asteroidea ) است. اکثر آبزي¬شناسان نام ستاره¬ي دريايي را براي اين موجود شگفت¬انگيز بکار مي¬برند و اين بخاطر اين است که ستاره دريايي يک ماهي نيست ، بلکه يک خارپوست است و گونه¬ايست از جانوران دريايي که تقارن شعاعي داشته و در تمام اقيانوس¬هاي جهان يافت مي¬شود.اين حيوان در مسيحيت به مريم پاکدامن معروف است. ستاره دريايي ناميست قديمي که مادر عيسي مسيح هم به اين نام معروف بوده است. ستاره¬ي دريايي ترجمه¬ي کلمه¬ي Stella Maris به زبان لاتين بوده که از مريم به عنوان نشانه¬اي براي هدايت مسيحيان ياد مي¬کند.

#

ستاره¬ي دريايي نماديست از زيبايي و توازن و غلبه بر مشکلات سخت! ستاره¬هاي دريايي اشکال هندسي و هماهنگ دارندو قادر است زندگي در سخت¬ترين شرايط و حتي جراحات سخت را تحمل کند.بيشتر گونه-هاداراي قابليت باز توليد بصورت يک موجود زنده کاملأ جديد هستند. همچنين ستاره دريايي نماد عشقي الهي در تمام مسيرهاي سفر دريايي است که در درياهاي خطرناک ضامن سفري امن بوده و در اوقات خطر دريانوردان را راهنمايي مي¬کند.
ستاره دريايي نوت حيواني خاصي در صنعت عطرسازي است . عطرياتي که با اين نوت زينت گرفته¬اند فاقد هر نوع ترکيب اورگانيک حاصل از ستاره دريايي مي¬باشند بلکه اين مخلوق زيبا ، منبع الهامات اقيانوسي و ترکيبات عطري درياييست. نوت¬هاي ستاره¬ي دريايي بر پايه¬ي نمک بوده و بسيار ملايم¬اند و طراوت بادهاي ملايم دريا و نوت¬هاي آبي را با خود به همراه دارند.
اما چرا ستاره¬ي دريايي ، در بين ديگر جانوران براي نوت عطرسازي ، انتخاب شده است ؟

#

وجود دريا براي اين جاندار ضروريست . اين خانور بر خلاف جانوران ديگر مغز ، قلب ، خون و گيرنده¬هاي حسي ندارد.ستاره¬ي دريايي به شدت به آب اقيانوس وابسته بوده و از آن به جاي خون ، براي پمپاژ مواد غذايي به ديگر بخشهاي بدنش استفاده مي¬کند. در واقع تمام بدن ستاره¬ي دريايي با آب دريا پرشده است و شبکه¬ي پيچيده¬ي عصبي بدن جانور داخل همين آب قرار دارد.
ستاره¬ي دريايي به ضربه ، نور ، جريانهاي آبي و آبهاي طرافش حساس است و همه¬ي اين¬ها زماني امکان¬پذير است که اطرافشان آب شور فراواني وجود داشته باشد. ستاره¬ي دريايي تنها در آب شور اقيانوس زنده مي¬ماند. در واقع هيچ ستاره¬ي دريايي که در آب شيرين زندگي کند ، وجود ندارد و فقط گونه¬هاي کمي ( از 1800 گونه زنده ) مي¬توانند در آب کم¬شور زندگي¬ کنند.در واقع ستاره¬ي دريايي بيانگر تمام چيزهايي است که يک عطرساز مي¬خواهد از طريق آن رايحه دريا ، حس اقيانوس و رايحه¬ي مواد معدني دريايي را در عطرش منعکس کند.
نوت ستاره¬ي دريايي براي بيان حس نمک به جاي مانده روي پوست ، بعد از غوطه¬ور شدن در آب اقيانوس ، خاطرات سفرها و مزه¬ي خزه¬ي دريايي و امواج خروشان و آرامش بخش ... استفاده مي¬شود.

#

#

وجود دريا براي اين جاندار ضروريست . اين خانور بر خلاف جانوران ديگر مغز ، قلب ، خون و گيرنده¬هاي حسي ندارد.ستاره¬ي دريايي به شدت به آب اقيانوس وابسته بوده و از آن به جاي خون ، براي پمپاژ مواد غذايي به ديگر بخشهاي بدنش استفاده مي¬کند. در واقع تمام بدن ستاره¬ي دريايي با آب دريا پرشده است و شبکه¬ي پيچيده¬ي عصبي بدن جانور داخل همين آب قرار دارد.
ستاره¬ي دريايي به ضربه ، نور ، جريانهاي آبي و آبهاي طرافش حساس است و همه¬ي اين¬ها زماني امکان¬پذير است که اطرافشان آب شور فراواني وجود داشته باشد. ستاره¬ي دريايي تنها در آب شور اقيانوس زنده مي¬ماند. در واقع هيچ ستاره¬ي دريايي که در آب شيرين زندگي کند ، وجود ندارد و فقط گونه¬هاي کمي ( از 1800 گونه زنده ) مي¬توانند در آب کم¬شور زندگي¬ کنند.در واقع ستاره¬ي دريايي بيانگر تمام چيزهايي است که يک عطرساز مي¬خواهد از طريق آن رايحه دريا ، حس اقيانوس و رايحه¬ي مواد معدني دريايي را در عطرش منعکس کند.
نوت ستاره¬ي دريايي براي بيان حس نمک به جاي مانده روي پوست ، بعد از غوطه¬ور شدن در آب اقيانوس ، خاطرات سفرها و مزه¬ي خزه¬ي دريايي و امواج خروشان و آرامش بخش ... استفاده مي¬شود.