#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

گل شاه پسند

گل شاه¬پسند يک گياه هميشه سبز است که متعلق به نواحي گرمسيري است. ارتفاع اين گياه به 6 فوت مي-رسد و ممکن است تا وسعت 8 فوت هم پراکنده شود و برخي از انواع آن مي¬توانند به کمک پايه¬هايي که براي اين گياه روي زمين نصب مي¬شود مانند پيچک تا ارتفاعي بيشتر نيز رشد کند. ساقه آن شکل مربع مانندي داشته و تيغ¬هاي کوچکي نيز روي ساقه¬ها مي¬رويند. برگ¬ها در رديف¬هاي متضاد مي¬رويند.

#

اسانس
مهم¬ترين ترکيبات اسانس عبارتند از کاريوفيلن 79/34% ، گرانيل¬استات 12/22% ، ترپينيل استات 84/5 % ، بورنيل استات 13/4 % و دي¬ليمونن 27/2 % . چهل و يک عنصر وجود دارند که حدود 25/93 % اسانس را تشکيل مي¬دهند.
روش عصاره¬گيري = تقطير برگ¬ها با بخار
دوام = فرار
پايداري رايحه = تند ، نوت پايين جنگلي ، رايحه¬اي تقريبا شبيه گياه ريحان به خوبي با اين گياهان ترکيب مي¬شود : برگاموت ، رزماري ، ياسمن و مريم گلي
رنگ = زرد کمرنگ تا زرد معمولي

#

موارد مصرف
روغن گل شاه¬پسند براي درمان برخي بيماري¬هاي پوستي ، خارش و ضدعفوني¬کننده زخم¬ها بکار مي¬رود. در بيماري جذام و گال عصاره گل شاه¬پسند به صورت استعمال خارجي به کار رفته است. از برگ¬هاي اين گياه براي درمان بريدگي¬ها ، زخم¬ها ، رماتيسم ، عفونت ، کزاز ، مالاريا ، سرطان ، آسم ، آبله¬مرغان ، آماس ، اگزما ، تومور و فشارخون بالا استفاده مي¬شود. L.Camara يکي از سمي¬ترين گياهاني است که تاکنون شناخته شده¬اند. اگرچه مسموم شدن فقط در صورت مصرف مقدار زيادي از گياه رخ مي¬دهد.

#

عطرهايي که گل شاه¬پسند در آنها بکار رفته
نوت¬هاي بالايي زنانه Queen Elizabeth II Bond No 9 حاوي برگ¬هاي گل شاه¬پسند ، خرماي خشک و درخت جوز است. عطر Forbidelen Fragrance بر پايه مواد قوي ، ترسناک و حتي ممنوع توليد شده است. نوت¬هاي بالايي اين عطر عبارتند از Absinthe ، Damiana ، گل شاه¬پسند و حشيش !

#

موارد مصرف
روغن گل شاه¬پسند براي درمان برخي بيماري¬هاي پوستي ، خارش و ضدعفوني¬کننده زخم¬ها بکار مي¬رود. در بيماري جذام و گال عصاره گل شاه¬پسند به صورت استعمال خارجي به کار رفته است. از برگ¬هاي اين گياه براي درمان بريدگي¬ها ، زخم¬ها ، رماتيسم ، عفونت ، کزاز ، مالاريا ، سرطان ، آسم ، آبله¬مرغان ، آماس ، اگزما ، تومور و فشارخون بالا استفاده مي¬شود. L.Camara يکي از سمي¬ترين گياهاني است که تاکنون شناخته شده¬اند. اگرچه مسموم شدن فقط در صورت مصرف مقدار زيادي از گياه رخ مي¬دهد.