#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

کشت و پرورش عود، چوب خوشبوي گران قيمت

کشت و پرورش عود، چوب خوشبوي گران قيمت
اگر راجع به عطر Oud Bleu تحقيق کرده باشيد متوجه مي شويد که برند Fragrance Du Bois، توليد کننده همين عطر، ادعا کرده که در اين عطر از عود 100% خالص و با کيفيت بالا استفاده کرده، ادعايي که هيچ برند ديگري نمي تواند آنرا مطرح کند. اين برند چوب عود مورد نيازش را خودش پرورش مي دهد.
افراد زيادي سعي کرده اند چوب عود را خودشان پرورش و کشت کنند اما به دليل دشواري و پيچيدگي شيوه عمل آوردن صمغي که حاصل تغيير ماهيت درخت Aquilaria به شکل چوب عود است موفقيت چنداني هم در اين راه نداشته اند. Fragrance Du Bois عنوان مي کند که آنها عود مورد استفاده در عطرهايشان را خودشان پرورش مي دهند. يک عود 100% خالص (امري غير عادي در عطر سازي به دليل قيمت خيلي زياد) که براي توليد عطر توسط برندهاي فرانسوي به شهر گراس فرستاده مي شود .

#

در ادامه عطرهاي اين برند را به تفصيل بررسي کرده و نگاهي خواهيم داشت به تاريخچه آن در شهر گراس. دو عطر از ميان عطرهاي Fragrance Du Bois ديوانه تان مي کند و بدون توجه به قيمتش آنرا مي خريد.
مزارع توليد عود اين برند در تايلند واقع شده اند و شرکت Asia plantation Capital امور مربوط به آنرا بر عهده دارد و قرار داد اعضاي بين اين دو شرکت به امضا رسيده است. مزارع در استان NakhonNayok واقع شده که دو ساعت با بانکوک فاصله دارد. يکي از مزارع در شهر SakonNakhon و ديگري در شهر NakhonPhanom قرار دارد. وجود اين مزارع در رشد و توسعه زندگي اهالي بومي هم نقش به سزايي داشته است.
اولين گام براي تهيه عود، رشد و نگهداري از درختان است. پس از آن بايد تصميم گرفته شود که اين درختان تا چه زماني رشد کنند و اينکه براي چه هدفي پرورش داده مي شوند، براي استفاده در صنعت عطر سازي يا در صنعت چوب. بخشي از کاهش ميـزان چـوب وحشـي عود مربوط است به قطع بي رويه اين درختان چون چيني هاي ثروتمند تازه به دوران رسيده حاضر بودند براي داشتن يک تکه چوب عود زينتي خوشبو قيمت زيادي پرداخت کنند. اين امر باعث شد تا 80% مصرف چوب عود به سوي صنعت حکاکي و صنايع چوب منحرف شود و کاربرد کمي در عطرسازي داشته باشد و به علاوه از سوي ديگر باعث افزايش قيمت روغن خالص عود شد.

#

شرکت Asian plantation Capital از کارشناسان متخصصي براي کشت و پرورش اين درختان استفاده مي کند و کارگران محلي را در اين زمينه آموزش مي دهد و به اين ترتيب اهالي منطقه هم از اين تجارت سود مي برند و نيروي کار وفادار براي شرکت به وجود مي آيد.
به علاوه استفاده از زمين هاي کشاورزان محلي باعث شده تا خانواده هاي روستايي در کنار هم يکبار ديگر جمع شوند چون قبـلاً آنها براي يافتـن کـار در نقاط مختلف تايلند پراکنده شده بودند. والدين در مزارع کار مي کنند و فرزندان آنها در سمتهاي اداري و مديريتي.
همان طور که قبلاً اشاره شد، درخت عود در معرض خطر انقراض قرار دارد و چيزي نمانده که از طبيعت حذف شود. به همين دليل فروش و حمل و نقل آن تحت نظارت CIIES قرار گرفته که يک سازمان بين المللي است که از فروش غيرقانوني درخت عود و نيز ساير درختان با ارزش و هم چنين حيوانات، عاج فيل و ساير موارد جلوگيري مي کند . به علاوه در تايلند گاهي کاميون ها توسط پليس يا ارتش مورد بازرسي قرار مي گيرند تا از قاچاق چوب ساج، چوب عود و موارد مشابه جلوگيري شود.

#

پرورش چوب عود
تيمي از افراد مختلف مسوول حفظ و پرورش درختان هستند. پرورش درخت عود با بدست آوردن روغن عود خيلي فاصله دارد، چون ابتدا بايد درخت رشد کند. آبياري شود و پس از تقريباً شش سال مورد تلقيح قرار گيرد تا صمغ مورد نظر در درون درخت توليد شود. در طبيعت اين عمل تلقيح ممکن است توسط صاعقه، ايجاد شکاف و ترک در پوسته درخت توسط عاج فيل يا عامل انساني بوسيله ميخي که در درخت فرو مي رود، انجام شود پس مي بينيد که تلقيح در طبيعت يک عمل تصادفي ست که ممکن است عمل کند يا نکند. به دليل شکست در اين فرآيند، پرورش ميزان زيادي از درختان ناموفق بوده است. اين عمل براي هر درخت 30 تا 50 دلار هزينه در بر دارد که در مجموع مبلغ قابل توجهي ست مخصوصاً در يک کشور در حال توسعه.
مي توان مواد طبيعي مختلف و نيز مواد مصنوعي را به دورن درخت تزريق کرد. برند Fragrance Du Bois به خاطر رقبايش فرمول کار خود را فاش نمي کند. در چوب هايي که براي اين منظور پرورش داده مي شوند مي توانيد سوراخ هايي را مشاهده کنيد که براي همين عمل تلقيح ايجاد شده اند. وقتي به طور عرضي اين درختان را برش بزنيد شاهد بخش هاي تيره رنگي خواهيد بود که همان بخش مورد نظر هستند: صمغ عود قبل از خرد کردن، تراشيدن و تقطير پس از تلقيح ، گام بعدي خرد کردن، خيساندن و تقطير است.

#

شرکت Asian plantation Capital از کارشناسان متخصصي براي کشت و پرورش اين درختان استفاده مي کند و کارگران محلي را در اين زمينه آموزش مي دهد و به اين ترتيب اهالي منطقه هم از اين تجارت سود مي برند و نيروي کار وفادار براي شرکت به وجود مي آيد.
به علاوه استفاده از زمين هاي کشاورزان محلي باعث شده تا خانواده هاي روستايي در کنار هم يکبار ديگر جمع شوند چون قبـلاً آنها براي يافتـن کـار در نقاط مختلف تايلند پراکنده شده بودند. والدين در مزارع کار مي کنند و فرزندان آنها در سمتهاي اداري و مديريتي.
همان طور که قبلاً اشاره شد، درخت عود در معرض خطر انقراض قرار دارد و چيزي نمانده که از طبيعت حذف شود. به همين دليل فروش و حمل و نقل آن تحت نظارت CIIES قرار گرفته که يک سازمان بين المللي است که از فروش غيرقانوني درخت عود و نيز ساير درختان با ارزش و هم چنين حيوانات، عاج فيل و ساير موارد جلوگيري مي کند . به علاوه در تايلند گاهي کاميون ها توسط پليس يا ارتش مورد بازرسي قرار مي گيرند تا از قاچاق چوب ساج، چوب عود و موارد مشابه جلوگيري شود.